رویداد به پایان رسیده است!
دوره پایتون در تاریخ شنبه ۲۲ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره پایتون

شروع:
شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ ۱۶:۳۰
پایان:
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۳۰
دوره پایتون
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 موضوعاتی که در این دوره تدریس می‌شوند:

 • Introduction to Python
 • Numbers and Mathematics
 • کار با Strings
 • ساختمان داده‌ها در پایتون (Tuple، List، Dict و ...)
 • عملگر‌ها
 • Decision Making
 • حلقه‌ها
 • تابع‌ها
 • کار با فایل
 • ماژول‌ها
 • Exception Handling
 • برنامه نویسی شی‌گرا
 • و ...

زمان‌بندی

روز برگزاری
عنوانشروعپایان
شنبه‌ها۱۶:۳۰۱۹:۳۰

توضیحات تکمیلی

پیش‌نیاز‌ها: آشنایی با مبانی برنامه نویسی


مدت دوره: ۳۰ ساعت

آدرس:اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر