وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
مدرسه تابستانی کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت در سمینار انگیزشی(برای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی)
-
رایگان
برگزار‌کننده:
دانشگاه ارومیه
۴۳
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

معاونت پژوهش و فناوری / مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت...

آدرس

ارومیه خیابان دانشکده - دانشگاه ارومیه - پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

موقعیت جغرافیایی رویداد