آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

شروع:
چهارشنبه ۳۱ تیر ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳۱ تیر ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

هدف از برگزاري اين سمینار،آشنايی هر چه بیشتر مديران و کارشناسان حوزه مالی و اداري شرکتها و همچنین دانشجویان و علاقه مندان ورود به بازار کاربا اهم قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد.


رئوس مطالب:

? حقوق کار و منابع آن

? ویژگیهای قانون کار

? آشنایی با واژه های کارگر، کارفرما و کارگاه

? قرارداد کار و انواع آن

مشخصات و ارکان اساسی صحت انعقاد قراردادهای کار

? خاتمه قرارداد کار ، تعلیق قرارداد کار

مزایای پایان کار

? مقررات مربوط به کارهای سخت و زیان آور

? قـواعد مربـوط به نوبتکاری، شب‌کـاری، اضافه کاری و فوق العاده های آن تعطیلات و مرخصی ها

? مراجع حل اختلاف قانون کار

? طـرح دعـاوی در مراجـع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

? چگونگی و نحوه تصمیم گیری و صدور رأی در مراجـع حـل اختلاف و دیـوان عدالت اداری

? بیمه و بیمه بیکاری

مقررات مربوط به بازنشستگی و فوت

آدرس:تهران تهران -امیرآباد شمالی - خیابان شانزدهم( فرشی مقدم ) - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد