همفکر کرمانشاه

شروع:
چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴ ۱۷:۰۰
همفکر کرمانشاه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:کرمانشاه کرمانشاه