رویداد به پایان رسیده است!
جلسات مشاوره چهارشنبه 1 آبان و پنج‌شنبه 2 آبان در تاریخپنج‌شنبه ۲ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جلسات مشاوره چهارشنبه 1 آبان و پنج‌شنبه 2 آبان

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲ آبان ۹۸ ۲۰:۴۵
جلسات مشاوره چهارشنبه 1 آبان و پنج‌شنبه 2 آبان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران انتهای یوسف‌آباد، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقۀ چهارم، واحد 403