دوره یک دانشکار باشید!

شروع:
یک‌شنبه ۱ مرداد ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۲۰ مرداد ۹۶ ۱۹:۰۰
موضوع:مدیریت / غیره
دوره یک دانشکار باشید!
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات تکمیلی

دوره یک دانشکار باشید، دوره ای تخصصی است که از محتوای آموزشی سازمان های بین المللی نظیر موسسه مدیریت دانش آمریکا (KMI)، سازمان بهره وری آسیا (APO)، موسسه استاندارد بریتانیا (BSI) و ... استفاده شده است.

هدف دوره

توانمندسازی افراد شاغل جهت ورود به عصر دانش و تبدیل شدن به یک منبع دانشی جهت ارزش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان

سر فصل های دوره

  • چرا مدیریت دانش؟

تغییر قواعد کسب و کار/ عصر دانش/ اقتصاد دانش بنیان/ سازمان دانش محور/ دانشکاران/ سازمان بدون مدیریت دانش

  • مفهوم دانش

تاریخچه دانش/ سلسله مراتب دانش/ انواع دانش/ چرخه تبدیل دانش/ مدل SECI/ تفاوت دانش و اطلاعات

  • مفهوم مدیریت دانش

پارادایم مدیریت دانش/ تعریف مدیریت دانش از دیدگاه APO و KMI/ فرایندهای دانش/ اهمیت مدیریت دانش از منظر استراتژیک/ اهمیت مدیریت دانش از منظر بهره وری/ سطوح مدیریت دانش/ سطوح بلوغ مدیریت دانش/ آنچه که مدیریت دانش نیست/ مزایای مدیریت دانش

  • افکر اثربخش در عمل

چرخه یادگیری سازمانی/ تکنیک یادگیری از همکار و نحوه مشارکت در آن/ تکنیک یادگیری قبل از اجرا و نحوه مشارکت در آن/ تکنیک انجمن خبرگی و نحوه مشارکت در آن/ مهارت های یک دانشکار/ رفتار و باورهای یک دانشکار/ سطوح و مسیر تکامل یک دانشکار/ مدیریت دانش بدون بودجه

 جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09363969388

رویداد آنلاین است