رویداد به پایان رسیده است!
نشست ۱۸۰ شیراز لاگ - OAuth 2.0 and OpenID Connect در تاریخ چهارشنبه ۲۲ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست ۱۸۰ شیراز لاگ - OAuth 2.0 and OpenID Connect

شروع:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۸:۳۰
نشست ۱۸۰ شیراز لاگ - OAuth 2.0 and OpenID Connect
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:شیراز بلوار مدرس- روبروی فضل آباد- دانشگاه صنعتی شیراز - خانه فرهنگ