کارگاه زبان و مدیریت فرهنگی طلوع مهر

شروع:
یک‌شنبه ۹ تیر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۴ مرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
کارگاه زبان و مدیریت فرهنگی طلوع مهر
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز یک‌شنبه ۱۶ تیر ساعت ۰۰:۰۰ تا روز دوشنبه ۳۱ تیر ساعت ۰۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:قم قم, پردیسان, دانشگاه طلوع مهر