همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق»

شروع رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۳:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویداداهواز
اضافه به تقویم
همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق»
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیط غیردانشجویان
۲۴ آبان
۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیط دانشجویی
۲۴ آبان
۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

آدرس:اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز

موقعیت جغرافیایی رویداد