رویداد به پایان رسیده است!
همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق» در تاریخدوشنبه ۲۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق»

شروع:
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۳:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق»
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز