همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق»

شروع رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۳:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویداداهواز
اضافه به تقویم
همایش «مسیر استادی در دنیای حقوق»
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز

موقعیت جغرافیایی رویداد