پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در نرم‌افزار متلب

شروع:
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ خرداد ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در نرم‌افزار متلب
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی