بوتکمپ میکروتیک شیراز

شروع رویداد
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویدادشیراز
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
بوتکمپ میکروتیک شیراز
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:شیراز شیراز-چهار راه گمرک