بزرگ ترين سمينار آموزشي ديجيتال ماركتينگ

شروع رویداد
جمعه ۲۰ مهر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۲۰ مهر ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / آموزش
اضافه به تقویم
بزرگ ترين سمينار آموزشي ديجيتال ماركتينگ
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۸۹۵۰۴۴۹
گزارش

آدرس:تهران اميرآباد شمالي-بعداز بزرگ راه جلال -دانشكده فني دانشگاه تهران