کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه

شروع رویداد
جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادقم
اضافه به تقویم
کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
تهیه بلیت برای این رویداد از روز چهارشنبه ۹ آبان ساعت ۱۸:۰۰ تا روز شنبه ۶ بهمن ساعت ۰۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:قم بلوار الغدیر - کوی 11 - موسسه آموزش عالی آزاد پویش