نرم افزار Microsoft Project

شروع رویداد
جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان رویدادقم
اضافه به تقویم
نرم افزار Microsoft Project
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
تهیه بلیت برای این رویداد از روز شنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا روز شنبه ۶ بهمن ساعت ۰۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:قم بلوار الغدیر - کوی 11 - موسسه آموزش عالی آزاد پویش