رویداد به پایان رسیده است!
دوره پرنده‌شناسی در تاریخ چهارشنبه ۲۷ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره پرنده‌شناسی

شروع:
چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره پرنده‌شناسی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

درباره دوره

داستان پرندگان
پرندگان از کجا آمده‌اند؟ این پرسشی بزرگ است که عارف و عامی طی تاریخ بارها به آن اندیشیده‌اند و پاسخ‌هایی برای آن آورده‌اند. از داستان سیمرغ بگیر، که پرش در نگارستان چین افتاد، تا حکایت سنگواره‌هایی که در چین یافتند؛ گویی که همان پرهای سیمرغ افسانه‌ای باشد.

در این دوره به بررسی خاستگاه و تکامل پرندگان و گوشه‌هایی از تنوع آن‌ها می‌پردازیم؛ با کالبدشناسی و رفتارشناسی و مشاهده آن‌ها آشنا می‌شویم و نمونه‌هایی از استخوان‌بندی و سنگواره پرندگان را بررسی خواهیم کرد.

 

سرفصل ها
جلسه اول: خاستگاه پرندگان در میان جانوران (رده‌بندی و نگاه تاریخی به پرندگان)
جلسه دوم: خاستگاه پرندگان (تکامل نیاکان پرندگان)
جلسه سوم: پرندگانی که پرنده نبودند (تکامل تروسورها)
جلسه چهارم: مرغان چهارپا (تکامل دایناسورها)
جلسه پنجم: نخستین پروازها (تکامل پرواز در پرندگان و خویشاوندان آن‌ها)
جلسه ششم: نخستین پرندگان بی‌پرواز (از تروپودهای پردار تا پرندگان بی‌پرواز امروزی مثل شترمرغ)
جلسه هفتم: از باشه و سیمرغ تا بط و بوتیمار (از پرندگان شکاری و پرندگان آبزی…)
جلسه هشتم: اژدهایان کوچک سخن‌گو (تکامل هوش، مغز و زبان در پرندگان)
جلسه نهم: انقراض و بقا (از دایناسورها تا پرندگان امروزی)

مدرس

عرفان خسروی

عرفان خسروی

زمان‌بندی

دوره نوجوان
دوره بزرگسال
عنوانشروعپایان
جلسه اول: چهارشنبه ۲ مرداد۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه دوم: چهارشنبه ۹ مرداد۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه سوم: چهارشنبه ۱۶ مرداد۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه چهارم: چهارشنبه ۲۳ مرداد۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه پنجم: چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه ششم: چهارشنبه ۶ شهریور۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه هفتم: چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه هشتم: چهارشنبه ۲۰ شهریور۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه نهم: چهارشنبه ۲۷ شهریور۱۴.۰۰۱۷.۰۰
عنوانشروعپایان
جلسه اول: چهارشنبه ۲ مرداد۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه دوم: چهارشنبه ۹ مرداد۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه سوم: چهارشنبه ۱۶ مرداد۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه چهارم: چهارشنبه ۲۳ مرداد۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه پنجم: چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه ششم: چهارشنبه ۶ شهریور۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه هفتم: چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه هشتم: چهارشنبه ۲۰ شهریور۱۷.۰۰۲۰.۰۰
جلسه نهم: چهارشنبه ۲۷ شهریور۱۷.۰۰۲۰.۰۰

آدرس:تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۴