ناتکا ۱ - عکاسی از افسانه تا واقعیت
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
ناتکا
۵۹
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

ناتکا تعامل سازنده، ارتقا تخصص برگزار کننده دوره‌های آموزشی با محوریت متخصصین خارجی...

آدرس

اصفهان دانشگاه اصفهان، مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان

موقعیت جغرافیایی رویداد