رویداد به پایان رسیده است!
نورومارکتینگ؛ شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری در تاریخ شنبه ۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۳ اسفند ساعت ۰۹:۰۰

نورومارکتینگ؛ شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری

 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • تهران
 • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل‌ها


 • پیوند نوروساینس و مارکتینگ و تولد نورومارکتینگ

 

 • مزایای نورومارکتینگ و تمایز با مارکتینگ متداول

 

 • بررسی نوروآناتومی برای بکارگیری نورومارکتینگ

 

 • تبیین پارامترهای زیبایی، آگاهی، هوشیاری، حافظه، احساس

 

 • روش شناسی و ابزارهای مورد استفاده در نورومارکتینگ

 

 • مطالعۀ موردی برندهای بین المللی در استفاده از نورومارکتینگ

 

 • جنبه‌‏های اخلاقی در آزمایشات نورومارکتینگ

 

 • بررسی عملی طراحی و اجرای پروژۀ نورومارکتینگ
 • شروع: شنبه ۳ اسفند ساعت ۰۹:۰۰
 • پایان: شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران میدان آزادی، ابتدای جاده لشگری، جنب مترو بیمه، کارخانه نوآوری آزادی، فضای کار اشتراکی زاویه