رویداد به پایان رسیده است!
Novel High Data Rate MIMO Antenna for Ingestible Wireless Capsule Endoscope Systems در تاریخیکشنبه ۱۱ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Novel High Data Rate MIMO Antenna for Ingestible Wireless Capsule Endoscope Systems

شروع:
یک‌شنبه ۱۱ تیر ۹۶ ۱۳:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۱ تیر ۹۶ ۱۵:۰۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / غیره
Novel High Data Rate MIMO Antenna for Ingestible Wireless Capsule Endoscope Systems
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری

پژوهشکـــده فناوری های نویـــن پزشکی دانشـــگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

Novel High Data Rate MIMO Antenna for Ingestible Wireless Capsule Endoscope Systems


با حضور

Parisa Lotfi  

 

Ph.D. candidate

 The Hong Kong University of Science and Technology

 

مدت و زمان بندی:

 یکشنــــبه 11 تــــیر 1396، ساعت 13:00 الـی 15:00

 

آدرس محل برگزاری:

پژوهشکـــده فناوری های نویـــن پزشکی دانشـــگاه علوم پزشکی تهران،  انتهای بلوار کشـــاورز، بیمارستان امام خمینی، ساختمان کـــابلی، سالن اجتمــــاعات

 

آدرس:تهران پژوهشکـــده فناوری های نویـــن پزشکی دانشـــگاه علوم پزشکی تهران،  انتهای بلوار کشـــاورز، بیمارستان امام خمینی، ساختمان کـــابلی، سالن اجتمــــاعات