چطور صادرات را شروع کنم؟ (آشنایی با فعالیت صادرات)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام کارگاه آشنایی با شروع صادرات
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
گروه آبادیس
۴۸
دنبال کننده
۳
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

شرکت مدیریت صادرات...