جشن افتتاحیه شعبه اصفهان مرکز آموزش حسابدارن خبره

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱ مهر ۹۵ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱ مهر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادمالی / حسابداری
اضافه به تقویم
جشن افتتاحیه شعبه اصفهان مرکز آموزش حسابدارن خبره
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۹۴۰۸۴۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:اصفهان پل خواجو ، میدان فیض ، ساختمان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان