رویداد به پایان رسیده است!
Paradigm Shift in Mobile Health Systems در تاریخچهارشنبه ۱۹ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Paradigm Shift in Mobile Health Systems

شروع:
چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
Paradigm Shift in Mobile Health Systems
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن طبقه هشتم