flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
مسائل حقوقی اختراعات: از ایده اختراع تا ثبت پتنت
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس

تهران دانشگاه تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد