رویداد به پایان رسیده است!
Personalized medicine در تاریخ دوشنبه ۱۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۰۰

Personalized medicine

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران خيابان ١٦ آذر، دانشكده داروسازى تهران