کارگاه آموزشی چگونه با ارائه موثر، ذهن ها را به نفع خود تغییر دهیم

شروع رویداد
یک‌شنبه ۳ آبان ۹۴ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۳ آبان ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان رویدادشهرکرد
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی  چگونه با ارائه موثر، ذهن ها را به نفع خود تغییر دهیم
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

نحوه ارایه ایده یکی از مهم ترین قسمت ها در جذب سرمایه گذاران برای ایده شما میباشد . همچنین مهم ترین مورد برای داوران رویداد استارتاپ ویکند ارایه ایده است .

آدرس:شهرکرد دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی - سالن خیام