همایش 12.5 درصد ویژه دانش آموزان رشته ریاضی- فیزیک

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۸ آذر ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۹ آذر ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
همایش 12.5 درصد ویژه دانش آموزان رشته ریاضی- فیزیک
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بسته چهار درس حسابان، فیزیک، شیمی و عربی
۱۹ آذر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس حسابان، شیمی و عربی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس حسابان، فیزیک و شیمی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس حسابان، فیزیک و عربی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس فیزیک، شیمی و عربی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس حسابان و فیزیک
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس حسابان و شیمی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس حسابان و عربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس فیزیک و شیمی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس فیزیک و عربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس شیمی و عربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس حسابان
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس فیزیک
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس شیمی
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس عربی
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

هزینه برای تک درس 90000 هزار تومان می باشد و در صورت ثبت نام در تمامی دروس یک رشته ریاضی با 33 درصد تخفیف و به جای 360000 تومان، 240000 تومان پرداخت می کنید.