نشست تخصصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۳۸۷
دنبال کننده
۳۴
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

گروه تحلیلگران رتیبا...

بیشتر از ۱۱۰ نفر (۸۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.