RENEXT 2022
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس

تهران تهران، طرشت شمالی، بلوار شهید تیموری، پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست

موقعیت جغرافیایی رویداد