آشنایی با فرآیند ارزیابی موشکافانه و مستندات لازم آن
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام در وبینار
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
۳۳۰۳
دنبال کننده
۵۴۱
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

گروه تحلیلگران رتیبا...

بیشتر از ۴۷۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.