ترم بهار ۱۴۰۳ مدرسه رباتیک امیرکبیر
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
B1 - پنجشنبه 9- 10.30
-
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
INT5 - جمعه ۱۳-۱۴.۳۰
INT5 - جمعه ۱۳-۱۴.۳۰
(استاد ابوذریان) B+
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B1 جمعه 9- 10.30
-
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
B4 - جمعه۹-۱۰.۳۰
B4 - جمعه ۹-۱۰.۳۰
-
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
B2 - پنجشنبه ۱۰.۳۰-۱۲
B2 - پنجشنبه ۱۰.۳۰-۱۲
-
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
B5 ( 13.30-15) پنجشنبه
B5 ( 13.30-15)
پنجشنبه
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
B2 - جمعه .۱۰.۳۰ تا ۱۲
-
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
INT5 (۱۵ تا ۱۶.۳۰)
INT5 (۱۵ تا ۱۶.۳۰)
(استاد ابوذریان)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰
پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
‌B5 (پنجشنبه ۱۱.۳۰ تا ۱۳)
‌B5 (پنجشنبه ۱۱.۳۰ تا ۱۳)
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 جمعه ۹ تا ۱۰.۳۰
INT1 پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ّINT۲ (پنجشنبه ۱۰ تا ۱۱.۳۰)
INT۲ (پنجشنبه ۱۰ تا ۱۱.۳۰)
(استاد ابوذریان)
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
B3 پنجشنبه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
B3 پنجشنبه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
-
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B4 (پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰)
B4 (پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰)
(استاد خسروی)
-
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
B3 جمعه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
B3 جمعه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
-
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B4 پنجشنبه ۱۴.۳۰ تا ۱۶
B4 پنجشنبه ۱۴.۳۰ تا ۱۶
-
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
INT3 (جمعه‌ها ۱۲.۳۰ تا ۱۴)
INT3 (جمعه‌ها ۱۲.۳۰ تا ۱۴)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B4 جمعه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
B4 جمعه۱۰.۳۰ تا ۱۲
-
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
INT4 (جمعه ۱۴ تا ۱۵.۳۰)
INT4 (جمعه ۱۴ تا ۱۵.۳۰)
(استاد خسروی)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B3 (دوشنبه ۱۶ تا ۱۷.۳۰ )
B3 (دوشنبه ۱۶ تا ۱۷.۳۰ )
(استاد خسروی)
-
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B1 روز پنجشنبه ۱۵/۳۰ تا ۱۷
روز پنجشنبه ۱۵/۳۰ تا ۱۷
-
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
B1 جمعه ۹--۱۰.۳۰
B1 جمعه ۹--۱۰.۳۰
-
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پایتون (پنجشنبه ۱۱.۳۰ -۱۳)
پنجشنبه ۱۱.۳۰ -۱۳
-
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B4 پنجشنبه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
B4 پنجشنبه ۱۰.۳۰ تا ۱۲
-
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
INT2 (پنجشنبه ۱۲.۳۰ تا ۱۴)
استاد خسروی
(پنجشنبه ۱۲.۳۰ تا ۱۴)
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
B5 (دوشنبه ۱۵ تا ۱۶.۳۰)
B5 (دوشنبه ۱۵ تا ۱۶.۳۰)
-
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فوتوشاپ کاربردی (مقدماتی+پیشرفته) - شنبه ۸.۳۰ تا ۱۰
شنبه ۸.۳۰ تا ۱۰
-
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۳
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۲۰ نفر (۶۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران تهران - خیابان رشت - روبه روی ورودی شمالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مدرسه رباتیک امیرکبیر

موقعیت جغرافیایی رویداد