ترم تابستان رباتیک (مدرسه رباتیک امیرکبیر)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
B1 (پنج شنبه) ۹-۱۰.۳۰
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B1 (پنج شنبه ۱۶-۱۷/۳۰)
B1 (پنج شنبه ۱۶-۱۷/۳۰)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B1 (جمعه ۹-۱۰.۳۰)
B1 (جمعه ۹-۱۰.۳۰)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B1 (جمعه ۱۶-۱۷/۳۰)
B1 (جمعه ۱۶-۱۷/۳۰)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B1 (دوشنبه ۱۶-۱۷/۳۰)
B1 (دوشنبه ۱۶-۱۷/۳۰)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
B2 (دوشنبه ۱۴/۳۰-۱۶)
B2 (دوشنبه ۱۴/۳۰-۱۶)
-
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
B2 (دوشنبه ۱۰/۳۰ تا ۱۲)
B2 (دوشنبه ۱۰/۳۰ تا ۱۲)
-
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
B2 (پنج شنبه ۱۰/۳۰ تا ۱۲)
B2 (پنج شنبه ۹ تا ۱۰/۳۰)
-
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
B2 (پنج شنبه ۱۴/۳۰ -۱۶)
B2 (پنج شنبه ۱۴/۳۰ -۱۶)
-
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
B2 (جمعه ۱۴/۳۰-۱۶)
B2 (جمعه ۱۴/۳۰-۱۶)
-
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
B3 (جمعه ۱۰/۳۰-۱۲)
B3 (جمعه ۱۰/۳۰-۱۲)
-
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
B3 (جمعه ۱۲ تا ۱۳/۳۰)
B3 (جمعه ۱۲ تا ۱۳/۳۰)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
B3 (جمعه ۱۷تا ۱۸/۳۰)
B3 (جمعه ۱۷تا ۱۸/۳۰)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
B3 (پنج شنبه ۱۷تا ۱۸/۳۰)
B3 (پنج شنبه ۱۷تا ۱۸/۳۰)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
B3 (پنج شنبه ۱۲ تا ۱۳/۳۰)
B3 (پنج شنبه ۱۲ تا ۱۳/۳۰)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
B3 (دو شنبه ۱۲ تا ۱۳/۳۰)
B3 (دو شنبه ۱۲ تا ۱۳/۳۰)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
B3 (دو شنبه ۱۷ تا ۱۸/۳۰)
B3 (دو شنبه ۱۷ تا ۱۸/۳۰)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ُّٔINT1 (پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰)
INT1 (پنجشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 (پنجشنبه ۱۶ تا ۱۷.۳۰)
INT1 (پنجشنبه ۱۶ تا ۱۷.۳۰)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 (جمعه ۱۶ تا ۱۷.۳۰)
INT1 (جمعه ۱۶ تا ۱۷.۳۰)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 (جمعه ۹ تا ۱۰.۳۰)
INT1 (جمعه ۹ تا ۱۰.۳۰)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B1 (دوشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰)
B1 (دوشنبه ۹ تا ۱۰.۳۰)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 (دوشنبه 16 تا 17.30)
INT1 (دوشنبه 16 تا 17.30)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B5 (پنجشنبه 10.30 تا 12)
(پنجشنبه 10.30 تا 12)
-
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
B4 (دوشنبه 16 -17.30)
(دوشنبه 16 -17.30)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
B5 (9-10.30روزهای پنچشنبه)
(9-10.30روزهای پنچشنبه)
-
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
B5 (پنجشنبه 14.30 تا 16)
(پنجشنبه 14.30 تا 16)
-
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
INT2 (پنجشنبه 9 تا 10.30)
INT2 (پنجشنبه 9 تا 10.30)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
INT4 (پنجشنبه 10 تا 11.30)
INT4 (پنجشنبه 10 تا 11.30)
-
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
INT5 (جمعه 14 تا 15.30)
INT5 (جمعه 14 تا 15.30)
-
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
B5 (جمعه 11 تا 12.30)
B5 (جمعه 11 تا 12.30)
-
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
INT4 (جمعه 12.30 تا 14)
INT4 (جمعه 12.30 تا 14)
-
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
INT6 (پنجشنبه 15 تا 16.30)
INT6 (پنجشنبه 15 تا 16.30)
-
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
INT1 (دوشنبه 9 - 10.30)
(دوشنبه 9 - 10.30)
-
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
B4 (روزهای جمعه 9-10.30)
(روزهای جمعه 9-10.30)
-
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
INT3 (پنجشنبه 12.30 تا 14)
(پنجشنبه 12.30 تا 14)
-
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پایتون پیشرفته (12 تا 14 روز پنجشنبه)
(12 تا 14 روز پنجشنبه)
-
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پایتون مقدماتی (12 تا 14 روز جمعه)
(12 تا 14 روز جمعه)
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۲۰ نفر (۶۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران تهران - خیابان رشت- پلاک ۶۱ (ورودی شمالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

موقعیت جغرافیایی رویداد