رویداد به پایان رسیده است!
ورکشاپ آشنایی عملی با تجهیزات مونتاژ و برد های الکترونیکی در تاریخ دوشنبه ۲۱ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۲۱ خرداد

ورکشاپ آشنایی عملی با تجهیزات مونتاژ و برد های الکترونیکی

  • رایگان
  • مشهد
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


 

آدرس: مشهد دانشکده شهید منتظری مشهد