رویداد به پایان رسیده است!
نشست ۱۸۴ شیرازلاگ | U-Boot در تاریخ چهارشنبه ۱۸ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

نشست ۱۸۴ شیرازلاگ | U-Boot

شروع:
چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ ۱۸:۰۰
نشست ۱۸۴ شیرازلاگ | U-Boot
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: شیراز بلوار مدرس- روبروی فضل آباد- دانشگاه صنعتی شیراز - خانه فرهنگ