کاریان

شروع رویداد
دوشنبه ۱۹ مرداد ۹۴ ۰۱:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۹۴ ۰۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
کاریان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

فقط ?برای تست