رویداد به پایان رسیده است!
پخش فیلم رستگاری در شاوشنک در تاریخ چهارشنبه ۲۳ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پخش فیلم رستگاری در شاوشنک

شروع:
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۸:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۲۱:۰۰
مکان: بوشهر
موضوع:سرگرمی / غیره
پخش فیلم رستگاری در شاوشنک
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:بوشهر سالن شهید بهشتی