همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
 دانشگاه شیراز
۱۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

بخش علوم خاک...

آدرس

شیراز دانشگاه شیراز

موقعیت جغرافیایی رویداد