رویداد به پایان رسیده است!
15 دهمین دوره آموزش سخنرانی و فن بیان در تاریخجمعه ۲۴ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

15 دهمین دوره آموزش سخنرانی و فن بیان

شروع:
جمعه ۵ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
جمعه ۲۴ اسفند ۹۷ ۲۰:۰۰
15 دهمین دوره آموزش سخنرانی و فن بیان
برگزارکننده‌ی رویداد