بازشناسی و سنتز گفتار به‌همراه توسعه چت بات صوتی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶۵۴
دنبال کننده
۳۷
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی اکوسیستم دیجیتال...

بیشتر از ۲۵۰ نفر (۸۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.