وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
بازشناسی و سنتز گفتار به‌همراه توسعه چت بات صوتی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۹۵۴
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها

تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی اکوسیستم دیجیتال...

بیشتر از ۲۷۰ نفر (۸۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.