رویداد به پایان رسیده است!
ارتباط بین ورزش و درمــان افســــــــــــردگی در تاریخپنج‌شنبه ۱۶ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ارتباط بین ورزش و درمــان افســــــــــــردگی

شروع:
پنج‌شنبه ۱۶ دی ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۶ دی ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / غیره
ارتباط بین ورزش و درمــان افســــــــــــردگی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

ارتباط بین ورزش و درمــان افســــــــــــردگی

 

 با حضور 

Dr. Sara Vazirian

PhD Candidate and Researcher in

Experimental Medicine

University of British Columbia

  

مدت و زمان بندی:

پنجشنبـــــــه 16 دی ماه 1395ســـــــاعت 10 الــــــــــی

 

آدرس محل برگزاری:

سالـن اجتماعات مرکز آموزشی پژوهشی درماني حضرت رسول اكرم (ص) 

آدرس:تهران دانشـــــــــکده مهندســــــــــی کامپیوتر دانشـــــــــگاه صنعتی امیرکبیــــــــــر