وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
مرور سیستماتیک حضوری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

بیشتر از ۴۴۰ نفر (۹۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

همدان آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

موقعیت جغرافیایی رویداد