موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس دبیر خانه: دانشگاه تبریز روبروی دانشکده شیمی مرکز نوآوری دانشگاه تبریز اتاق G13...

آدرس

تبریز دانشگاه تبریز- مرکز نوآوری

موقعیت جغرافیایی رویداد