رویداد به پایان رسیده است!
مدل‌سازی دینامیک‌های استراتژی در استارتاپ‌ها در تاریخسه‌شنبه ۳ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مدل‌سازی دینامیک‌های استراتژی در استارتاپ‌ها

شروع:
سه‌شنبه ۳ مرداد ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۳ مرداد ۹۶ ۱۶:۰۰
مدل‌سازی دینامیک‌های استراتژی در استارتاپ‌ها
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

مدلسازی دینامیک های استراتژی در استارتاپ ها

 

عدم قطعیت یکی از عناصر لاینفک فرآیندهای تصمیم سازی استراتژیک در استارتاپ ها می باشد. مدیران در این شرکت ها ملزم به رسیدن به درک کاملی از شرایط سازمانی ازجمله وضعیت منابع مالی، نیروی انسانی، فرایندهای توسعه محصول و یا خدمت و بازاریابی وشرایط فراسازمانی مانند ترجیحات مشتریان، روند تکامل فناوری، مزیت رقابتی، تغییر در قوانین و مقررات میباشند. این شرایط عمدتا با سرعت بالا تغییر میکنند، از این رو انطباق دادن استراتژی سازمانی با این تغییرات مهمترین عامل موفقیت استارتاپ ها می باشد. مدل سازی دینامیک منجر به ایجاد درک بهتری از عوامل درونی و محیطی می گردد که به استناد آن مدیران استارتاپ ها قادر به فرمولبندی و آنالیز سناریوهای مختلف ، آنالیز حساسیت در رابطه با استراتژی های سازمانی خواهند بود.

 

دراین دوره آموزشی مجموعه ای از ابزار و چارچوب های علمی برای طراحی مسیر عملکرد استراتژیک در استارتاپ ها ارایه می شود. با به کارگیری این روش ها ما قادر به پاسخگویی به سوالات زیر خواهیم بود:

 • چرا عملکرد یک استارتاپ مسیر و روند خاصی را دنبال کرده است؟
 • ادامه استراتژی کنونی سازمان به چه عملکردی در آینده منجر خواهد شد؟
 • چگونه می توانیم استراتژی طراحی کنیم که تغییرات درون و فراسازمانی تا حد امکان درآن لحاظ شده باشد؟
 • استراتژی طراحی شده منجر به چه عملکردی خواهد شد؟

  سابقه ارائه کننده

  دکتر آرش گلنام یکی از دانشمندان پلی تکنیک فدرال لوزان و استاد دانشکده بازرگانی لوزان و استاد دانشگاه وبستر در ژنو است. او برای طراحی کسب و کارهای عملی تحقیقاتی انجام داده و روش هایی را ارائه کرده است.

  نتایج تحقیقات او در نشریات معتبر منتشر شده و در فضای صنعتی نیز به کار برده شده اند. دکتر گلنام یکی از دریافت کنندگان بودجه تحقیقاتی بنیاد علوم ملی سوییس است و به عنوان یکی از اعضای برجسته دانشکده بازرگانی لوزان تشویق شده است. مقاله او درباره مدل کسب و کار وب سایت آمازون، در ژورنال مدیریت بازاریابی صنعتی بیشترین دانلود را داشته است، این ژورنال یکی از معتبرترین ژورنال ها در بازاریابی خدمات و صنعت است.

  مقاله نقشه راه ادیسه کارآفرین، هشت سال تجربه دکتر گلنام در عرصه تحقیقات، استادی دانشگاه و مشاوره در حوزه طراحی صنعتی در سوییس را به کار گرفته است. 

?What is System Dynamics

Originally developed at the MIT in the 50s, System dynamics is a methodology for understanding the structure and changing the behavior of complex and dynamic systems. It is particularly well-suited for the analysis of sociotechnical systems, that is, systems in which human behavior plays an important role and in which there is interaction between people and the physical and technical subsystems. In such cases, system dynamics models explicitly capture the causal structure of the system of interest, including its physical and technical elements and the decision processes of the people managing these elements.

 

:The system dynamics methodology centers around the development and use of formal computer models that

Apply the accepted system dynamics theory of structure - endogenous behavior, positive and negative feedback loops, accumulations and delays, and )n representation of decision-making

Are constructed following the scientific method (problem defined in terms of a reference mode of problem behavior, dynamic hypothesis as a theory of that behavior, formal computer model of the hypothesis, testing of the model/hypothesis against data, extensive analysis, and policy design); and

Use best practice tools and techniques -system dynamics software, units checking, standard formulations, generic models and building blocks, graphical -functions, .

 

?What does “Introduction to System Dynamics” offer

“Introduction to System Dynamics” as the title suggests is an introductory course exposing you to these main components of the methodology and some significant applications. This course explores how system structure determines behavior. We will cover the fundamental causes of growth, decline, and oscillation, looking at examples in business and public policy. We will also look at fundamental system structures (delays, goal-gap adjustment, stock management, etc.), archetypes (limits to growth, escalation, fixes that fail, etc.), and classic frameworks such as supply chain, diffusion and project models.

The counter-intuitive dynamics of complex organizations, and how managers can make the difference between success and failure through policy change, will be explored. “Introduction to System Dynamics” also introduces the system dynamics modeling approach. Students will gain hands-on experience with reference modes, hypothesis formulation using causal and stock-flow diagrams, equation-writing, and model analysis. We will also discuss best practice tools and techniques.

 

?What can you expect to do at the end of this course

“Introduction to System Dynamics” provides you with an introduction to the main components of the system dynamics methodology. You will have a basic understanding of the causes of dynamic behavior, the standard approach to developing models, and some of the tools and techniques used in developing these models. While you will certainly be able to construct and analyze a model from a case description at the end of this course, there is much more to learn to be able to efficiently develop models from scratch that have impact in real world situations


Part 1 - Principles 

Principles of System Dynamics

Performance over time

Positive and negative feedback

Endogenous behavior

System Archetypes

Hands-on exercise 1

 

Part 2- Patterns 

Modeling Strategy Dynamics

Resources and performance in startups

Resource accumulation in startups

The startup’s strategic architecture 

Hands-on exercise 2

 

Part 3 – Practice 

Modeling strategy dynamics in your startup

مدرسین

Dr Arash Golnam

Dr Arash Golnam

استاد دانشگاه لوزان سویس

Research Scientist
Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (EPFL)

احمد موحدیان عطار

احمد موحدیان عطار

قائم مقام تکنولوژی شرکت رهنما

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
Part 1 - Principles ۸:۱۰۱۱:۳۰
Break & Lunch۱۱:۳۰۱۲:۳۰
Part 2- Patterns ۱۲:۳۰۱۴:۰۰
Part 3 – Practice ۱۴:۳۰۱۶:۰۰

آدرس:تهران امیرآباد، کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو نفت، طبقه پنجم