جشن تقدیر از اساتید گروه کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد

شروع رویداد
یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۵ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۳۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادفرهنگی هنری / غیره
اضافه به تقویم
جشن تقدیر از اساتید گروه کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

بعد از ثبت نام به انجمن علمی کامپیوتر مراجعه و بلیط خود را دریافت کنید.

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد