جشن تقدیر از اساتید گروه کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد

شروع:
یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۵ ۱۷:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۳۰
جشن تقدیر از اساتید گروه کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

بعد از ثبت نام به انجمن علمی کامپیوتر مراجعه و بلیط خود را دریافت کنید.

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد