سینرژی

شروع رویداد
چهارشنبه ۴ آذر ۹۴ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۴ آذر ۹۴ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
سینرژی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


آدرس:تهران خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف مجتمع خدمات فناوری