تيم فايندر

شروع رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادسمنان
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
تيم فايندر
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۱۳۱۸۴۳۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
اعلام حضور
با توجه به محدوديت فضا اولويت با ثبت نام كنندگان است.
۲۴ آبان
رایگان
تمام شد

آدرس:سمنان دانشگاه سمنان، مركزكارآفريني و نوآوري