تيم فايندر

شروع رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادسمنان
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
تيم فايندر
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۱۳۱۸۴۳۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سمنان دانشگاه سمنان، مركزكارآفريني و نوآوري