کارگاه آشنایی با تحلیل بنیادی بازار سرمایه

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۴ فروردین ۹۵ ۱۵:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادمالی / اقتصادی
اضافه به تقویم
کارگاه آشنایی با تحلیل بنیادی بازار سرمایه
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

کارگاه 20 ساعته آشنایی با چگونگی تحلیل بنیادی در بازار بورس و سرمایه ایران.

آدرس:اصفهان خ هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد