فستیوال نوآوری‌ باغچه‌های کشت عمودی در جزیره کیش
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۷۰۴
دنبال کننده
۴۴
کل رویدادها

کارگزار رسمی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی...

بیشتر از ۴۰ نفر (۸۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.