فستیوال نوآوری‌ باغچه‌های کشت عمودی در جزیره کیش
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۷۱
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

کارگزار رسمی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی...

بیشتر از ۴۰ نفر (۸۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.