همفکر با حضور بنیانگذار وینداد

شروع رویداد
دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادکرج
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همفکر با حضور بنیانگذار وینداد
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

آدرس:کرج پل آزادگان، روبروی مسجد، مجتمع فنی تهران، طبقه دوم