مدیریت مالی (ویژه مدیران و کارشناسان غیرمالی)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۰۶
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها

آدرس

تهران دانشگاه تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد